Retourneren

Zichttermijn
U heeft een zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de door u bestelde artikelen. Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting de ontvangen artikelen te retourneren.
U kunt het artikel met pakbon en factuur voldoende gefranceerd retourneren naar ons adres:
 

Atelier072
Vondelstraat 27A
1813AA Alkmaar

De retour/pakbon
Gelieve de pakbon meezenden met reden van retour want dit is voor ons echter een leidraad om de service nog meer te verbeteren. Bij retourzending dient u ook de factuur mee te zenden met opgave van uw rekeningnummer waar u het factuurbedrag op terug wilt ontvangen. Na ontvangst van de retourzending zal het factuurbedrag binnen 14 werkdagen terug worden gestort op het door u opgegeven rekening of – indien dit niet vermeld is – op de bank- of girorekening die u gebruikt heeft bij de aankoop.

Tijdens de zichttermijn dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en slechts in die mate te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u de artikelen wenst te behouden. Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt kunt u het bestelde met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking aan ons te retourneren zoals hiervoor omschreven.


Ruilen
Bij een ruilverzoek kunt u het beste contact opnemen voor de werkwijze met één van onze medewerkers. 

Verschillen in aankoopbedrag tussen het teruggestuurde en opnieuw bestelde artikel zullen worden teruggestort of worden verrekend.

Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het misschien gebeuren dat u na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. Wij raden u dan ook aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en indien nodig zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via e-mail.